Szkoła - Co u nas - 2016/2017

Podziękowania

Powiększ

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy aktywnie pracowali nad organizacją Jubileuszu. Uroczystość ta była okazją do spotkań, rozmów, podsumowań. Dostarczyła nam wielu radosnych wzruszeń i wrażeń. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu bardzo wielu osób.
Serdecznie dziękuję władzom samorządowym działającym na różnych szczeblach za udział w uroczystościach, przekazane nam życzenia oraz życzliwość okazywanym naszym działaniom.
Słowa podziękowania kieruję do ks. prof. Andrzeja Offmańskiego, który sprawował mszę św. w intencji pracowników, uczniów, absolwentów oraz nieżyjących pracowników.
Serdecznie dziękuję wszystkim gościom, którzy przyjęli nasze zaproszenie i swoim przybyciem uświetnili naszą uroczystość, byli z nami.
Dziękuję nauczycielom, którzy pracowali w naszej szkole i zechcieli skorzystać z naszego zaproszenia, dziękuję również tym, którym stan zdrowia nie pozwoli na przyjazd, ale przekazali nam gratulacje i myślami byli z nami.
Dziękuję wszystkim absolwentom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Dziękuję Radzie Rodziców i wszystkim pozostałym Rodzicom, którzy aktywnie włączyli się do organizacji uroczystości Jubileuszowych, dokładając wszelkich starań, aby impreza dopięta była na ostatni guzik.
Dziękuję uczniom naszej szkoły, których postawa, zachowanie, przedstawiony program artystyczny potwierdziły wysokie umiejętności i zdolności oraz sprawiły, że mogliśmy poczuć dumę z naszych uczniów.
Dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy materialnie, rzeczowo lub organizacyjnie wsparli nasze przedsięwzięcie.
Dziękuję pracownikom szkoły- zarówno nauczycielom jak i administracji i obsłudze za pomoc przy organizacji i realizacji obchodów Jubileuszu naszej szkoły. Państwa pomysłowość, wsparcie, zaangażowanie i ciężka praca pozwoliły zaprezentować bogatą historię szkoły oraz stworzyć niepowtarzalną atmosferę.
Dziękuję przedstawicielom mediów za przedstawienie informacji o tak ważnym dla nas wydarzeniu.
Wszystkim dziękuję za przychylność, okazaną sympatię oraz przekazane gratulację i serdeczne życzenia.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Alicja Miller

Jubileusz szkoło masz...

Powiększ

70-lat kształcenia to ważna data w życiu szkoły, jak i w życiu społeczności lokalnej. To czas, kiedy nasuwają się różne refleksje, wspomnienia jak było, jak jest i jaka będzie szkoła w przyszłości. 70 lat w życiu człowieka to niekiedy całe życie, 70 lat w życiu szkoły to młodość wielu pokoleń.
Dnia 3 września 2016r. szkoła obchodziła zaszczytny jubileusz. W swym przemówieniu p. dyrektor skierowała słowa podziękowania do tych wszystkich, którzy tworzyli dorobek tej szkoły, kreowali pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym, osiągali sukcesy dydaktyczno-wychowawcze. Słowa uznania kierowała do byłych dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, którzy swym zaangażowaniem, postawą i talentem pedagogicznym utorowali drogę sukcesów dydaktyczno-wychowawczych. Dziękowała za przekazywaną wiedzę, kształcenie umiejętności, za trud wychowania wielu pokoleń, za wpajanie ważnych wartości takich jak patriotyzm, odpowiedzialność, szacunek, poszanowanie godności drugiego człowieka, uczciwość.Spotkanie to stało się okazją do wzruszeń i wspomnień, szczególnie o tych nauczycielach, pracownikach szkoły, absolwentach, którzy odeszli. Pomimo, że ich już nie ma, pozostawili po sobie niezatarty ślad w naszych sercach i umysłach, dlatego wszyscy oddali cześć ich pamięci minutą ciszy. Z okazji jubileuszu odsłonięto tablicę pamiątkową, a na dziedzińcu szkoły został posadzony dąb błotny. Dla maluchów w tym dniu urządzono plac zabaw. Po oficjalnych uroczystościach poświęcono i oddano do użytku boisko ze sztuczną murawą, a następnie odbył się festyn.
Ważnym elementem pracy szkoły są społeczne jej organy. Rodzice, z którymi współpracujemy, na co dzień to nieocenione wsparcie dla dyrekcji szkoły i nauczycieli. Państwa obecność w szkole, pomoc w rozwiązywaniu problemów, dostrzeganie zjawisk czasami dla nas niewidocznych oraz współpraca to klucz do wspólnego sukcesu. Dziękujemy za to, co było i liczymy na dalszą współpracę.
A.Zielińska

Wakacje już się skończyły

Powiększ

Punktualnie o godz. 9.00, zabrzmiał pierwszy dzwonek, który zainaugurował rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Pierwszy dzień szkoły szczególnie przeżywali najmłodsi koledzy i koleżanki z klasy zerowej, którzy z obawą i niepewnością, a niektórzy z ciekawością obserwowali całe to wydarzenie. Następnie głos zabrała pani dyrektor, która przedstawiła kadrę pedagogiczną, przekazała informacje o najważniejszych zadaniach na nowy rok szkolny, zwróciła uwagę na bezpieczeństwo i życzyła wszystkim sukcesów w nauce i pracy. Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.

A.Zielińska

.