Przedszkole nr 7 - Dla rodziców

Powiększ

-

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 16.30.

-------------------------------------------------------------------

Wpłaty za żywienie należy dokonywać w kasie szkoły

w godzinach 7.40-9.00 oraz 14.00-15.20

lub na konto nr 66 1240 3914 1111 0010 2675 9927

-------------------------------------------------------------------

Wpłaty za opiekę należy dokonywać w kasie szkoły

w godzinach 7.40-9.00 oraz 14.00-15.20

lub na konto nr 93 1240 3914 1111 0010 2676 0314

-------------------------------------------------------------------

Wpłat należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 15-go każdego miesiąca.

 

 

STATUT PRZEDSZKOLA

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

 

.