SP9 - Dokumenty szkoły

Powiększ

STATUT SZKOŁY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE

ZASADY NAGRADZANIA I DYSCYPLINOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN SZATNI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

PROCEDURA WDRAŻANIA JEDNOLITEGO UBIORU W SZKOLE

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW W CZASIE PRZERW

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

 

TRADYCJE SZKOLNE:

 1. Pasowanie na ucznia klasy I
 2. Dzień Patrona
 3. Sprzątanie Świata
 4. Mikołajkowe wyścigi rzędów
 5. W świątecznym nastroju
 6. Powitanie wiosny
 7. Dzień Ziemi
 8. Międzyszkolny Konkurs Literacki "Książki znane i lubiane"
 9. Festyn Rodzinny "Z mamą i z tatą w szkole"
 10. Międzyszkolny Festiwal Piosenki Żeglarskiej"
 11. Zakończenie roku szkolnego przez dzieci grupy "sześciolatków"

 

 

 

 

.