SP9 - Historia szkoły

Powiększ

zd stareSzkoła w Przytorze powstała w 1946 roku. 3 września 1946 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 1946/47. Szkoła liczyła 18 uczniów.

Jej kierownikiem i jedynym nauczycielem był Franciszek Adamczyk. Do roku 1950 szkoła była cztero klasowa. Piąte klasy dojeżdżały do szkół w Świnoujściu. Kierownikiem była Stanisława Kroczek. Budynek szkoły był w coraz gorszym stanie technicznym, groził zawaleniem, dlatego przeniesiono szkołę do budynku po Gminnej Radzie Narodowej. Tak więc rok szkolny 1956/57 dzieci rozpoczęły w odremontowanym budynku. Szkoła była siedmioklasowa i liczyła 108 uczniów.

zd stare1Od roku 1958 kierownikiem szkoły została Maria Wójcik. Szkoła liczyła 126 uczniów i zatrudniała czterech nauczycieli. W latach 1966/67 szkoła była ośmioklasowa. Liczyła 177 uczniów oraz sześciu zatrudnionych nauczycieli. W 1984 roku pani Maria Wójcik przeszła na emeryturę a dyrektorem szkoły została pani Janina Rudkowska i pełniła tę funkcję do 1994 roku. W roku szkolnym1994/95 dyrektorem szkoły został Czesław Łagiedo i pełnił tę funkcję do 1998 roku. Od roku 1998 do chwili obecnej dyrektorem szkoły jest Alicja Miller. Mieszkańcy Przytoru czynili starania o wybudowanie nowoczesnej szkoły w Przytorze. Dotychczasowy budynek szkoły był zawilgocony, zagrzybiały i ekspertyzy wyraźnie mówiły iż nie nadaje się do remontu.
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szkoły miało miejsce w 2000 roku. Blisko rok później. 3 września odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego, podczas której szkole nadano imię Jana Pawła II. W tym dniu Ksiądz Arcybiskup Diecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, Zygmunt Kamiński, dokonał aktu odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy, którą osobiście pobłogosławił Ojciec Święty, Jan Paweł II, 6 czerwca 2001 roku w Watykanie.

zd tablica16 października 2001 roku Rada Pedagogiczna i rodzice ufundowali naszej placówce sztandar, którego misterny haft jest dziełem sióstr Klarysek ze Słupska. Decyzją Rady Pedagogicznej i rodziców dzień wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową ustanowiono Świętem Patrona Szkoły. 16 października 2003 roku, Prezydent Miasta Świnoujścia, Janusz Żmurkiewicz, dokonał odsłonięcia Kącika Papieskiego, w którym zamieszczono dar i dzieło pędzla ks. Proboszcza Andrzeja Dowala – portret Jana Pawła II. W tym miejscu odbywają się wszystkie uroczystości szkoły. Szkoła posiada własny hymn, który jest świadectwem najgłębszych wartości, jakie pragniemy wykształcić w naszych wychowankach.

3 września 2006 roku minęło 60 lat szkolnictwa w Przytorze. Nowy budynek szkoły obchodził wówczas swój mały jubileusz 5 lat istnienia.

Od 01.09.2009r. jesteśmy Zespołem Szkolno - Przedszkolnym.

.