SP9 - Rada rodziców

Powiększ

Ogólnym celem Rady Rodziców jest działanie
na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.
Rada wspiera także wiele przedsięwzięć organizacyjnych i gromadzi fundusze
oraz uczestniczy w realizacji zadań szkoły.
Działa w oparciu o swój regulamin.

PRZEWODNICZĄCA:
Małgorzata Bryl

ZASTĘPCA:
Magdalena Matyjaszczyk

SKARBNIK:
Małgorzata Szablewska

SEKRETARZ:
Katarzyna Rozpłoch

CZŁONKOWIE:

Joanna Małolepszy
Ewelina Rybarczyk
Katarzyna Rozpłoch
Aneta Kuźma
Joanna Konecko
Patrycja Kierepka
Aneta Kowalewska
Ewa Kwaśniewska
Jolanta Architek

.