SP9 - Rada rodziców

Powiększ

 

Ogólnym celem Rady Rodziców jest działanie
na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.
Rada wspiera także wiele przedsięwzięć organizacyjnych i gromadzi fundusze
oraz uczestniczy w realizacji zadań szkoły.
Działa w oparciu o swój regulamin.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW

Rada Rodziców ustaliła na rok szkolny 2017/2018 składkę roczną na fundusz rady w wysokości :
- jedno dziecko - 50 zł
- rodzeństwo - po 25 zł na każde dziecko

KONTO RADY RODZICÓW:

43 1600 1462 1819 6261 8000 0001

Odbiorca: Rada Rodziców

tytułem: składka na RR - klasa - imię i nazwisko dziecka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKŁAD RADY RODZICÓW:

Klasa I - Karolina Wiśniewska
Klasa II - Anna Guwer
Klasa III - Magdalena Matyjaszczyjk
Klasa IVa - Anna Litwiniec
Klasa IVb - Agnieszka Stangreciuk
Klasa Va - Małgorzata Szablewska
Klasa Vb - Małgorzata Bryl
Klasa VI - Agnieszka Lewandowska
Klasa VII - Jolanta Architek

PREZYDIUM:

Przewodnicząca - Małgorzata Bryl
Zastępca - Magdalena Matyjaszczyk
Skarbnik - Małgorzata Szablewska
Sekretarz - Karolina Wiśniewska
Czlonek Rady Rodziców - Jolanta Architek

KOMISJA REWIZYJNA:

Małgorzata Bryl
Małgorzata Szablewska
Jolanta Architek

CZŁONKOWIE RADY:

Anna Guwer
Agnieszka Stangreciuk
Agnieszka Lewandowska

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

Składam serdeczne podziekowania za przygotowanie i pomoc w kiermaszu,
który odbył się w dniu 27.10.2017r., następującym osobom:

Pani Małgorzacie Szablewskiej
Pani Patrycji Kierepka
Pani Ewie Kwaśniewskiej
Pani Danucie Kubiak
Pani Jolancie Architek
Pani Mieczysławie Bryl
Pani Iwonie Grabowskiej
Pani Magdalenie Matyjaszczyk
Pani Annie Guwer
Pani Anecie Ciepłuch
Pani Annie Litwiniec
Pani Agnieszce Molińskiej

                       Przewodnicząca Rady Rodziców
                       Małgorzata Bryl

 

 

.