SP9 - Rada rodziców

Powiększ

 

Ogólnym celem Rady Rodziców jest działanie
na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.
Rada wspiera także wiele przedsięwzięć organizacyjnych i gromadzi fundusze
oraz uczestniczy w realizacji zadań szkoły.
Działa w oparciu o swój regulamin.

PRZEWODNICZĄCA:
Małgorzata Bryl

ZASTĘPCA:
Magdalena Matyjaszczyk

SKARBNIK:
Małgorzata Szablewska

SEKRETARZ:
Katarzyna Rozpłoch

CZŁONKOWIE:

Joanna Małolepszy
Ewelina Rybarczyk
Katarzyna Rozpłoch
Aneta Kuźma
Joanna Konecko
Patrycja Kierepka
Aneta Kowalewska
Ewa Kwaśniewska
Jolanta Architek

-----------------------------------------------------------------------------

Składam serdeczne podziekowania za przygotowanie i pomoc w kiermaszu,
który odbył się w dniu 27.10.2017r., następującym osobom:

Pani Małgorzacie Szablewskiej
Pani Patrycji Kierepka
Pani Ewie Kwaśniewskiej
Pani Danucie Kubiak
Pani Jolancie Architek
Pani Mieczysławie Bryl
Pani Iwonie Grabowskiej
Pani Magdalenie Matyjaszczyk
Pani Annie Guwer
Pani Anecie Ciepłuch
Pani Annie Litwiniec
Pani Agnieszce Molińskiej

                       Przewodnicząca Rady Rodziców
                       Małgorzata Bryl

 

 

.