UKS "Keja" - Program edukacyjny

Powiększ

keja logo 8.09.2013 r. gkeja proporczyk 7.09.2013 r

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM EDUKACJI ŻEGLARSKIEJ

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO "KEJA" DZIAŁAJĄCEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 
IM. JANA PAWŁA II W ŚWINOUJŚCIU

OGÓLNY OPIS PROGRAMU

Program realizowany jest od 2004r. Jest to program dalekosiężny. Skierowany jest głównie do dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Program skierowany jest do uczniów zainteresowanych żeglarstwem, tematyką morską, do tych którzy chcą się rozwijać i móc sprawdzić swoje siły w praktyce, gdy trzeba się będzie zmierzyć nie tylko z żywiołem, ale i z własną słabością, skierowany jest do tych, którzy nie lubią nudy i nie chcą spędzić pięknych lat swojej młodości biernie czekając, aż coś się wydarzy.

MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU

Głównym miejscem realizacji programu jest przystań żeglarska w Świnoujściu – Przytorze oraz Szkoła Podstawowa Nr 9.

CEL GŁÓWNY PROGRAMU

Przeciwdziałanie patologiom społecznym typu: narkomania, alkoholizm, chuligaństwo poprzez żeglarstwo.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców sympatyków żeglarstwa.
2. Uczestniczenie w imprezach żeglarskich organizowane na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
3. Tworzenie pozytywnych więzi między ludźmi uprawiającymi żeglarstwo.
4. Podnoszenie kwalifikacji żeglarskich i kultury uprawiania tego sportu.
5. Rozpoczynanie edukacji profilaktyczno – sportowej od najmłodszych lat w celu wykształcenia poczucia własnej wartości i akceptacji.
6. Uaktywnienie młodzieży z grupy ryzyka poprzez propagowanie sportowego spędzania wolnego czasu.
7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.
8. Poznawanie historii żeglarstwa rodzinnego.
9. Krzewienie tradycji i obrzędów morskich.
10. Rozwijanie i kształcenie własnych zainteresowań plastycznych, muzycznych, scenicznych i literackich związanych z tematyką morską np. wykonywanie własnego przewodnika po Świnoujściu albo wyspach Wolin i Uznam, szanty i piosenki żeglarskie.
11. Rozwijanie postawy bezinteresowności, pracy dla dbra sekcji żeglarskiej, szkoły, klubu, środowiska lokalnego.
12. Rozwijanie cech takich jak: odpowiedzialność, dyscyplina, obowiązkowość, systematyczność, punktualność.
13. Mobilizacja do pracy nad silną wolą, wytrwałością, cierpliwością, hartem ducha i odwagą.

FORMY REALIZACJI:

- Zajęcia stacjonarne (szkoła);
- Zajęcia w terenie (przystań);
- Biwaki;
- Regaty.

.

.