Przedszkole nr 7 - Rekrutacja na rok 2018/2019

Powiększ

Dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola, nie biorą udziału w rekrutacji na kolejny rok szkolny.
Ich rodzice mogą składać deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka.
Taką deklarację należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego lub u wychowawcy w nieprzekraczalnym terminie od 26 lutego 2018r. do 06 marca 2018r. do godz. 15.00
Niespełnienie tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją miejsca w przedszkolu. W takim przypadku aby ponownie ubiegać się o miejsce w przedszkolu rodzice dzieci muszą wziąć udział w rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2018/2019.

Deklaracje można pobrać:
1. w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
2. u wychowawców grup
3. ze strony internetowej

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Pobierz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście.

Wszystkie informacje oraz harmonogram rekrutacji dostępne tutaj:

Pobierz

.