Przedszkole nr 7 - Rekrutacja na rok 2020/2021

Powiększ

Drodzy rodzice

W związku z ograniczeniami w przemieszczaniu się, informujmy że listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych oraz przyjętych/nieprzyjętych będą publikowane także na stronach internetowych poszczególnych placówek. Oprócz tego rodzice/opiekunowie, którzy w zgłoszeniu podali swój adres internetowy otrzymają informację drogą e-mail.

Możliwość publikacji list na stronach internetowych placówek wprowadził Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530).

Jednocześnie przypominamy, że statut zakwalifikowania/niezakwalifikowania oraz w późniejszym etapie przyjęcia/nieprzyjęcia dziecka do przedszkola lub szkoły, można sprawdzić również logując się na konto kandydata w systemie rekrutacyjnym, gdzie będą te informacje dostępne. Dodatkowo rodzic, który podał adres e-mail przy wypełnianiu wniosku o przyjęcie do placówki, dostanie powiadomienie na skrzynkę mailową o statusie zakwalifikowania/niezakwalifikowania (przyjęcia/nieprzyjęcia).

 Dodatkowych informacji udzielają pracownicy placówek.

Lista kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drodzy Rodzice

dzieci przedszkolnych,

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, m.in. zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach, a w związku z tym zamknięciem placówek, kolejne etapy rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych będą odbywać się w sposób umożliwiający wykorzystanie innych metod dostarczenia dokumentów niż wizyta osobista rodziców w placówce.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, pismo nr DKO-WOK.4030.39.2020.MŁ z dnia 17 marca 2020 r., wprowadza się możliwość dostarczenia obowiązujących dokumentów w procesie rekrutacji jak niżej:

1. przesłanie zeskanowanych dokumentów (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) na skrzynkę mailową placówki (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub ePUAPem,

2. wykonanie zdjęcia dokumentów telefonem komórkowym (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) i przesłanie na skrzynkę mailową placówki (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub ePUAPem,

3. dostarczenie i pozostawienie dokumentów w skrzynce/urnie udostępnionej przed wejściem do placówki.

Dodatkowych informacji udzielą pracownicy placówek.

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście.

Pobierz

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście.

Pobierz

 

Informacja dla rodziców (opiekunów prawnycych) - Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów

Pobierz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, zostanie przeprowadzona przy wsparciu systemu elektronicznego www.swinoujscie.przedszkola.vnabor.pl

Zatem rodziców/opiekunów prawnych, którzy nie korzystają z komputera i Internetu, zapraszamy do placówki pierwszego wyboru, gdzie pracownicy służą pomocą przy wypełnieniu wniosku w systemie. Po wprowadzeniu danych, wniosek zostanie wydrukowany i przekazany w celu uzupełnienia podpisów obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Pozostałe zasady pozostają bez zmian.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola rozpocznie się 17.02.2020

 

 

 

.