Przedszkole nr 7 - Rekrutacja na rok 2019/2020

Powiększ

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście.

Pobierz

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście.

Pobierz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola, nie biorą udziału w rekrutacji na kolejny rok szkolny.
Ich rodzice mogą składać deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka. Taką deklarację należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego lub u
wychowawcy w nieprzekraczalnym terminie od 25 lutego 2019r. do 05 marca 2019r. do godz. 15.00

Niespełnienie tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją miejsca w przedszkolu.

W takim przypadku, aby ponownie ubiegać się o miejsce w przedszkolu rodzice dzieci muszą wziąć udział w rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

Deklaracje można pobrać:
1. u wychowawców grup
2. w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy o zmianie zasad rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście.

Rekrutacja dzieci do wyżej wymienionych palcówek zostanie przeprowadzona TYLKO przy wsparciu systemu elektronicznego www.swinoujscie.przedszkola.vnabor.pl

Zatem rodziców/opiekunów prawnych, którzy nie korzystają z komputera i Internetu, zapraszamy do placówki pierwszego wyboru, gdzie pracownicy służą pomocą przy wypełnieniu wniosku w systemie. Po wprowadzeniu danych, wniosek zostanie wydrukowany i przekazany w celu uzupełnienia podpisów obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Pozostałe zasady pozostają bez zmian.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola rozpocznie się 13 marca 2019r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drodzy Rodzice

dzieci w wieku przedszkolnym

13 marca 2019 r. rozpoczyna się proces rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Zapewne już Państwo wiedzą, że przy ul. Bydgoskiej 15 budowane jest nowe przedszkole, które zostanie oddane do użytku od 1 września 2019 r.

W związku z tym, że na dzień rozpoczęcia pierwszego etapu rekrutacji Miasto nie będzie posiadać jeszcze pełnej dokumentacji budynku, wszystkich odbiorów poszczególnych prac, nie można uwidocznić tej placówki w systemie rekrutacyjnym. Taka możliwość zaistnieje po oddaniu do eksploatacji przedszkola przy ul. Bydgoskiej 15 – planowany termin odbioru końcowego obiektu: czerwiec br. Z chwilą oddania obiektu do użytkowania, placówka zostanie włączona do naboru w etapie uzupełniającym.

Przypominamy również, że po ogłoszeniu w przedszkolach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych, zanim rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, rodzicom dzieci, które nie zostały przyjęte po pierwszym etapie naboru, Prezydent Miasta Świnoujście - zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe, ma obowiązek wskazać inne publiczne przedszkole, które może przyjąć dziecko. I już wtedy jednym z przedszkoli z wolnymi miejscami będzie nowa placówka przy ul. Bydgoskiej.

Drodzy Rodzice, aby Wasze dziecko miało zagwarantowane miejsce w placówce przedszkolnej w roku szkolnym 2019/2020, wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w rekrutacji rozpoczynającej się 13 marca 2019 r.

 

 

.