Przedszkole nr 7 - Rekrutacja na rok 2017/2018

Powiększ

Dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola, nie biorą udziału w rekrutacji na kolejny rok szkolny. Ich rodzice mogą składać deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka. Taką deklarację należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego lub u wychowawcy w nieprzekraczalnym terminie do 24 marca 2017.
Niespełnienie tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją miejsca w przedszkolu.

Deklaracje można pobrać:
1. w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
2. u wychowawców grup
3. ze strony internetowej

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Pobierz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekruacja do przedszkola na rok szkolny 2017/2018.

Informacja dla rodziców

Pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Pobierz

Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka

Pobierz

.