Przedszkole nr 7 - Rekrutacja na rok 2020/2021

Powiększ

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście.

Pobierz

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście.

Pobierz

 

Informacja dla rodziców (opiekunów prawnycych) - Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów

Pobierz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola, nie biorą udziału w rekrutacji na kolejny rok szkolny.
Ich rodzice mogą składać deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka. Taką deklarację należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego lub u
wychowawcy w nieprzekraczalnym terminie od 03.02.2020r. do 07.02.2020r. do godz. 15.00

Niespełnienie tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją miejsca w przedszkolu.

W takim przypadku, aby ponownie ubiegać się o miejsce w przedszkolu rodzice dzieci muszą wziąć udział w rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

Deklaracje można pobrać:
1. u wychowawców grup
2. w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, zostanie przeprowadzona przy wsparciu systemu elektronicznego www.swinoujscie.przedszkola.vnabor.pl

Zatem rodziców/opiekunów prawnych, którzy nie korzystają z komputera i Internetu, zapraszamy do placówki pierwszego wyboru, gdzie pracownicy służą pomocą przy wypełnieniu wniosku w systemie. Po wprowadzeniu danych, wniosek zostanie wydrukowany i przekazany w celu uzupełnienia podpisów obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Pozostałe zasady pozostają bez zmian.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola rozpocznie się 17.02.2020

 

 

 

.