SP9 - Rekrutacja rok 2019/2020

Powiększ

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Świnoujście.

Pobierz

Harmonogram rekrutacji

Pobierz

-----------------------------------------------------------------------------

Składanie wniosków w terminie 15.04.2019 godz. 08.00 - 07.05.2019 godz. 15.00

-----------------------------------------------------------------------------

Drodzy Rodzice
dzieci kandydujących do klasy I szkoły podstawowej

Informujemy o zmianie zasad rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście.

Zapisy dzieci do wyżej wymienionych palcówek zostanie przeprowadzona TYLKO przy wsparciu systemu elektronicznego www.swinoujscie.podstawowe.vnabor.pl

Zatem rodziców/opiekunów prawnych, którzy nie korzystają z komputera i Internetu, zapraszamy do placówki pierwszego wyboru, gdzie pracownicy służą pomocą przy wypełnieniu wniosku w systemie. Po wprowadzeniu danych, wniosek zostanie wydrukowany i przekazany w celu uzupełnienia podpisów obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Pozostałe zasady pozostają bez zmian.

 

 

 

.