SP9 - Świetlica

Powiększ

Świetlica czynna jest codziennie w godzinach 8.00 - 16.30
Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców. Działalność świetlicy prowadzona jest w oparciu o Plan Pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej. Roczny plan uwzględnia kalendarz roczny, święta narodowe, szkolne i religijne. W zajęciach uczestniczą głównie dzieci z klas  I - III oraz kilkoro dzieci z klas IV - VI. Pomieszczenie wyposażone jest w stołowe gry, puzzle, zabawki, wydzielone jest również miejsce na "kącik czytelniczy". Nauczyciel - wychowawca prowadzi w świetlicy następujące zajęcia: plastyczne (tego typu zajęcia rozwijają wyobraźnie i ekspresje twórczą), muzyczne, tańce i zabawy integracyjne (mają one na celu integrację grupy, przełamanie lodów, barier psychologicznych, podniesienie nastroju, łatwość i umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu słownego, myślenie twórcze, budowanie zaufania), gry i zabawy ruchowe (które przy sprzyjającej pogodzie odbywają się na dworze), zabawy ruchowo muzyczne, naukę piosenek, zajęcia ekologiczne, różne formy pracy z książką (uczniowie uczą się uważnie słuchać, a następnie na podstawie lektury wypowiadać się na wskazany temat), gry i zabawy towarzyskie (ta część zajęć ma na celu rozwijanie inicjatywy, nawiązywanie pozytywnych kontaktów społecznych, doskonalenie pracy w grupie, współdziałanie z grupą, część gier i zabaw wyrabia spostrzegawczość i koncentrację). Ponadto nauczyciel wychowawca prowadzi pracę wyrównawczą, uczy rozwiązywania konfliktów poprzez komunikację i zachowania asertywne. Dużym powodzeniem i zainteresowaniem wśród dzieci cieszą się zajęcia rekreacyjne - poznawanie nowych metod i ćwiczeń odprężających, a także zajęcia edukacji filmowej "Południe z ciekawym filmem lub bajką".  Do świetlicy uczniowie zapisywani są przez rodziców (opiekunów) wraz z początkiem roku szkolnego. Rodzice po zapoznaniu się z regulaminem wypełniają kartę zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.

 

.