Strona główna | 20210809-wykaz-ksiazek

Podręczniki na rok 2021/2022 (do zakupu przez rodziców)

Klasa I

Religia – „Pan Bóg jest naszym Ojcem” - 2 części, red. ks. dr Paweł Płaczek – wydawnictwo Św. Wojciecha w Poznaniu

Klasa II

Religia – „Chcemy poznać Pana Jezusa” 2 części, red. Ks. dr Paweł Płaczek – wydawnictwo Św. Wojciecha w Poznaniu

Klasa III

Religia – „Jezus jest z nami” Zeszyt ćwiczeń z płytą CD + podręcznik, red. J. Czerkawski, E. Kondrak – wydawnictwo Jedność. Kielce

Klasa IV

Religia – „Miejsce pełne BOGActw” (podręcznik + ćwiczenia), red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek - wydawnictwo Jedność. Kielce

Klasa V

Religia – „Bóg szuka człowieka” – 2 części, red. ks. dr Marcin Wojtasik, s. Beata Zawiślak - wydawnictwo Św. Wojciecha w Poznaniu

Klasa VI

Religia – „Jezus nas zbawia” – 2 części, red. k, s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik- wydawnictwo Św. Wojciecha w Poznaniu

Klasa VII

Religia – „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”, red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska - wydawnictwo Jedność. Kielce

Klasa VIII

Religia – Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi, red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek - wydawnictwo Jedność. Kielce
Podręczniki oraz ćwiczenia do pozostałych przedmiotów zapewnia szkoła.