Strona główna | dla-rodzicow

Organizacja pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Rodzice i Opiekunowie prawni!

Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia Rodziców dziecka – Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (Załącznik nr 1) oraz odpowiednich upoważnień (Załącznik nr 2, 3, 4) oraz druk zaświadczenia o zatrudnieniu (Załącznik nr 5).

Dokumenty należy złożyć do 4 września 2023 r. w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy klasy.

Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. od 7.30 do 16.30. Świetlica znajduje się w sali 27.