Strona główna | dla-rodzicow

Organizacja pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przez rozprzestrzenianiem się COVID – 19 w okresie stacjonarnego funkcjonowania naszej placówki obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa. Ze świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności korzystają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka – karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej (załącznik nr 1, 2 regulaminu świetlicy) oraz druk zaświadczenia od pracodawcy (załącznik nr 5).

Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. od 7.30 do 16.30.