Strona główna | Komunikaty

KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 7 W ŚWINOUJŚCIU

dotycząca realizacji zadań przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

w CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w Przedszkolu Miejskim nr 7 w Świnoujściu obowiązują specjalne kryteria przyjęcia opisanej poniżej:

I.
  • Przedszkole Miejskie nr 7 w Świnoujściu będzie otwarte dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego.

II.
  • Pierwszeństwo do opieki w przedszkolu będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  • W miarę posiadania wolnych miejsc w przedszkolu, przy przyjęciu dziecka będą brane pod uwagę następujące kryteria w kolejności: