Strona główna | Komunikaty

Częściowe otwarcie szkoły

Od 25 maja br. szkoła przywraca zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I - III. Szkoła zorganizuje również zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłoszą potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy będą wynikały z informacji zebranych od rodziców.

W związku z tym, w nieprzekraczalnym terminie do środy 20 maja 2020 r. do godziny 15.00, prosimy o przekazanie informacji mailowej na adres szkoły: sekretariat@sp9.swinoujscie.pl lub telefonicznie 91 322 17 24, które dziecko z klas 1 - 3 będzie korzystało z wyżej wymienionych zajęć na terenie szkoły.

Od 25 maja br. uczniowie klasy VIII mogą skorzystać z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar godzin tych konsultacji uzależniony będzie od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Prosimy rodziców o zgłaszanie chęci uczestnictwa w konsultacjach do wychowawcy.
Po uzgodnieniach z nauczycielami poszczególnych przedmiotów zostanie ogłoszony harmonogram konsultacji.

Wytyczne GIS, MZ, MEN dla szkół pod linkiem
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Dyrektor ZSP
Katarzyna Hamadyk