Strona główna | oplaty-wyzywienie-2021-2022

Opłaty za wyżywienie rok 2021/2022

opłata za październik 2021

19 dni żywieniowych (bez 14 i 15.10.2021 r.) x 6 zł = 114 zł.
Wpłata do 26.09.2021r.

Wpłaty za obiady przyjmowane są w obowiązujących terminach wyłącznie w formie przelewu na konto bankowe szkoły:
66 1240 3914 1111 0010 2675 9927

Termin wpłat za obiady: od 20 do 26-go każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc zaprowiantowania.
W miesiącu lutym od 15 do 22-go 2022 r.
Wpłaty za styczeń przyjmowane są wyłącznie w styczniu.