Strona główna | przedszkole

Ramowy rozkład dnia na rok szkolny 2023/2024 w oddziałach przedszkolnych

Czas pracy przedszkola: 6.30 – 16.30

Grupa 3/4-latków "ŻEGLARZE"
lp. godzina zajęcia
1. 6.30-8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka. Kontakty indywidualne- rozmowy, obserwacje (diagnozowanie) zachowania i umiejętności dzieci.
2. 8.00-8.30 Zajęcia wprowadzające, gimnastyka poranna, przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne.
3. 8.30-9.00 Śniadanie
4. 9.00-10.30 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową. Zajęcia i zabawy edukacyjne, aktywność ruchowa. Praca inspirowana przez nauczyciela. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
5. 10.30-11.00 Porządkowanie sali, czynności samoobsługowe
6. 11.00-11.20 Zupa
7. 11.20-11.30 Przygotowanie do wyjścia na podwórko
8. 11.30-12.30 Zabawy na placu przedszkolnym
9. 12.30-12.50 Obiad
10. 12.50-13.15 Czynności samoobsługowe, mycie zębów, toaleta
11. 13.15-14.15 Dzieci młodsze – odpoczynek, słuchanie bajek, muzyka relaksacyjna. Dzieci starsze- zabawy stolikowe, praca indywidualna wg potrzeb
12. 14.15-14.30 Podwieczorek
13. 14.30-16.30 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zajęcia wyrównawcze i rozwijające. Rozchodzenie się dzieci.
Dodatkowo:
- poniedziałek 13.30-13.45 j. angielski
- środa 13.30-13.45 j. angielski
- wtorek 9.45-10.00 religia
- piątek 11.45-12.00 religia
Grupa 5/6-latków "MARYNARZE"
lp. godzina zajęcia
1. 6.30-8.00 Schodzenie się dzieci, zajęcia opiekuńcze, praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym oraz z dziećmi zdolnymi, zabawa integrująca grupę
2. 8.00-8.30 zabawy ruchowe przy muzyce, poranne ćwiczenia gimnastyczne, przygotowanie do śniadania
3. 8.30-9.00 Śniadanie
4. 9.00-9.30 Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych i ruchowych
5. 9.30-10.30 Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
6. 10.30-11.00 Indywidualne zajęcia z dziećmi wg potrzeb rozwojowych
7. 11.00-11.30 Zupa
8. 11.30-12.30 Ciąg dalszy realizowania zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych i ruchowych
9. 12.30-13.00 Obiad
10. 13.00-15.00 Swobodne zabawy, wyjście na pobliski plac zabaw przedszkolny oraz spacer po najbliższej okolicy przedszkola
11. 14.00-15.00 Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności, stymulujące wszechstronny rozwój dziecka, praca indywidualna i grupowa; swobodne zabawy, wyjście na pobliski plac zabaw przedszkolny oraz spacer po najbliższej okolicy przedszkola
12. 15.00-16.30 Podwieczorek, relaks, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, zabawy swobodne dzieci
Dodatkowo:
- poniedziałek 10.30-11.00 j. angielski
- wtorek 9.40-10.10 j. angielski
- wtorek 12.50-13.20 religia
- środa 12.50-13.20 religia