Strona główna | stolowka-szkolna

Stołówka szkolna rok 2023/2024

Jeśli uczeń będzie korzystał z obiadów, konieczne jest wypełnienie Deklaracji obiadowej w terminie do 1 września 2023 r. i dostarczenie jej:

  • osobiście do sekretariatu,
  • e-mailowo na adres: zsp-ksi@wp.pl,
  • przez e-dziennik: Wiadomości/Wiadomość nowa/ Pracownicy/Kawczyńska Alicja.

Obiady szkolne wydawane są od 5 września 2023 r. (wtorek) w cenie 8 zł. Wpłat należy dokonywać do 10-dnia każdego miesiąca wyłącznie w formie przelewu na konto bankowe szkoły:
66 1240 3914 1111 0010 2675 9927
W tytule przelewu należy podać: żywienie dziecka ......(imię, nazwisko, klasa) w miesiącu ..... lub dla pracownika: żywienie (imię i nazwisko pracownika) w miesiącu.....

Odpisy za obiady dotyczą zgłoszonej nieobecności trwającej w trybie ciągłym powyżej 3 dni. Kwota do zapłaty za obiady podawana jest przez intendenta szkoły do końca miesiąca przez e-dziennik.

Godziny posiłków: od 10.30 do 13.45.