Strona główna | szkola-odpowiedzialna-cyfrowo

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Szkoła Odpowiedzialna cyfrowo to innowacyjny program edukacyjny, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej. To wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.

Zapraszamy na stronę: https://dbamomojzasieg.pl/soc/