Strona główna | szkola

Ankiety, programy, akcje w roku szkolnym 2020/2021

luty 2021

 • Program profilaktyczno – edukacyjno – wychowawczy dla klas II i III "Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”.
  Celem jest:
  - poznanie definicji: autorytet i celebryta,
  - wskazanie różnic między autorytetem i celebrytą,
  - poznanie kluczowych cech autorytetu,
  - wspólna praca w grupie, podejmowanie decyzji, rozumienie kompromisu, identyfikowanie osób na podstawie ich cech oraz wzmacnianie relacji z wychowawcą i z rodzicem.
  Koordynator: pedagog
 • Zajęcia profilaktyczne prowadzone przez pedagoga szkolnego w klasie II A "Relacje w klasie" - ankieta.
 • Program wychowawczy "Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą" ( nie stawiamy barier, przełamujemy społeczne stereotypy oraz lęki przed niepełnosprawnością). Celem zajęć jest kształtowanie właściwych, pozytywnych postaw w stosunku do osób z niepełnosprawnością.
  Zajęcia prowadzone w klasach II i III.
  Koordynator programu: pedagog

styczeń 2021

 • Zajęcia profilaktyczne "Jak nauczyciele mogą rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie?". Wykorzystanie bajek profilaktycznych: "Bajka o wirusie" oraz "Wierszyki, animacje o koronawirusie". (22.01.2021 r.)

listopad-grudzień 2020

 • Projekt do programu wychowawczego dla klas IV - VI "Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą" z Fundacji Świat według Ludwika Braille'a
 • Program edukacyjno - wychowawczy dla klasy III "Wolność oddechu - zapobiegaj chorobom"

październik 2020

 • Akcja "Grosz do grosza" w ramach programu "Dzwonek na obiad" realizowanego przez Fundację Być Bardziej z Warszawy – do 31 marca 2021 r.
 • Program wychowawczo – edukacyjny w klasach V – VIII "Inspiruję do nauki i rozwoju". - październik 2020 - maj 2021
 • Ankieta do programy wychowawczo - profilaktycznego dla klas V - VIII
 • Ankieta dla uczniów klas IV - VIII "Relacje w klasie"
 • Program wychowawczo - profilaktyczny dla uczniów klas IV - VIII "KOMPAS EDUKACYJNY II", prowadzony przez trenera z Fundacji Motywacja i Działanie
  sprawdź konspekt zajęć w dniach 2.X i 9.X
  czytaj więcej o Fundacji

wrzesień 2020

 • Ankieta dla uczniów klas V - VIII "Nauka zdalna - co, gdzie i jak zmienić? "
 • Ankieta dla rodziców "Bezpieczeństwo w szkole"