Strona główna | szkola

Ankiety, programy, akcje w roku szkolnym 2020/2021

maj, czerwiec 2021

 • Ankiety dla uczniów klas V – VIII "Zdalne nauczanie 2020/2021".
  Plakat i informacja na stronie internetowej szkoły ,,Powrót do szkoły po okresie pandemii:
  - podpowiedzi dla nauczycieli,
  - podpowiedzi dla rodziców,
  - podpowiedzi dla uczniów.
  Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących w celu przeciwdziałania narkomanii i podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych dla klas VII – VIII.
  Działania obejmują:
  - wysyłanie do rodziców przez e – dziennik informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie i cyberprzemocy,
  - ankiety dla rodziców, nauczycieli, uczniów klas starszych ,,Diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka...”,
  - rozdanie uczniom klas starszych ulotek na temat: e – papierosy, konsekwencji zdrowotnych wynikających z palenia, , informacji na temat: co zrobić dla własnej ochrony?
  - test uzależnienia od tytoniu dla uczniów klas VII – VIII.

kwiecień, maj 2021

 • Cykl lekcji dla uczniów klas V – VIII "Granie na ekranie" czyli bezpieczeństwo dzieci w Internecie. Którego celami są zdobycie aktualnej wiedzy na temat używania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz edukacja społeczeństwa w zakresie odpowiedzialnego grania. Granie w gry jest jednym ze sposobów spędzania czasu wolnego nie tylko przez dzieci i młodzież. Czynność ta na stałe wpisała się nie tylko w przestrzeń domu, ale również szkoły, miejsc publicznych, w środkach transportu publicznego, u przyjaciół i znajomych, w pracy, w samochodzie a nawet na specjalnych aren przygotowanych w celu realizacji ogólnoświatowych zawodów i konwentów graczy. W potocznym dyskursie bardzo często granie przedstawiane jest tylko i wyłącznie w niekorzystnym świetle (uzależnienie od gier, prezentacja scen przemocowych, nieumiejętność rozróżnienia między światem realnym i wirtualnym), błędnie utożsamiane jest jedynie z aktywnością podejmowaną przez dzieci i młodzież, bez akcentowania grania przez osoby dorosłe, a jeszcze rzadziej ujmowane jest w procesie międzypokoleniowym (np. wspólne granie rodzica z dzieckiem), przez co zupełnie pomijany jest aspekt więziotwórczy (Damian Gałuszka, "Gry wideo w życiu rodzinnym", Wyd. Libron, Kraków 2017, s. 11).
 • Ogólnopolski Programu Profilaktyki Czerniaka – Koło Naukowe Onkoma - 2 zajęcia w klasach 6 i 7.
  Jego głównym celem jest budowanie świadomości występowania czerniaka, odpowiedzialnych zachowań oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży.
  W ramach programu uczniowie poznają czynniki ryzyka oraz metody skutecznej profilaktyki. Skierowany jest do uczniów klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej. W ramach programu został opracowany scenariusz zajęć lekcyjnych przeznaczony na 1 godzinę lekcyjną wraz z całą niezbędną obudową dydaktyczną – ulotka, plakat, materiały dla nauczyciela, film tematyczny. Podczas zajęć uczniowie poznają złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętność samobadania skóry oraz różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE. Dzięki zdobytej wiedzy nastolatkowie mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia niezwykle prostych działań profilaktycznych..

luty 2021

 • Program profilaktyczno – edukacyjno – wychowawczy dla klas II i III "Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”.
  Celem jest:
  - poznanie definicji: autorytet i celebryta,
  - wskazanie różnic między autorytetem i celebrytą,
  - poznanie kluczowych cech autorytetu,
  - wspólna praca w grupie, podejmowanie decyzji, rozumienie kompromisu, identyfikowanie osób na podstawie ich cech oraz wzmacnianie relacji z wychowawcą i z rodzicem.
  Koordynator: pedagog
 • Zajęcia profilaktyczne prowadzone przez pedagoga szkolnego w klasie II A "Relacje w klasie" - ankieta.
 • Program wychowawczy "Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą" ( nie stawiamy barier, przełamujemy społeczne stereotypy oraz lęki przed niepełnosprawnością). Celem zajęć jest kształtowanie właściwych, pozytywnych postaw w stosunku do osób z niepełnosprawnością.
  Zajęcia prowadzone w klasach II i III.
  Koordynator programu: pedagog

styczeń 2021

 • Zajęcia profilaktyczne "Jak nauczyciele mogą rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie?". Wykorzystanie bajek profilaktycznych: "Bajka o wirusie" oraz "Wierszyki, animacje o koronawirusie". (22.01.2021 r.)

listopad-grudzień 2020

 • Projekt do programu wychowawczego dla klas IV - VI "Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą" z Fundacji Świat według Ludwika Braille'a
 • Program edukacyjno - wychowawczy dla klasy III "Wolność oddechu - zapobiegaj chorobom"

październik 2020

 • Akcja "Grosz do grosza" w ramach programu "Dzwonek na obiad" realizowanego przez Fundację Być Bardziej z Warszawy – do 31 marca 2021 r.
 • Program wychowawczo – edukacyjny w klasach V – VIII "Inspiruję do nauki i rozwoju". - październik 2020 - maj 2021
 • Ankieta do programy wychowawczo - profilaktycznego dla klas V - VIII
 • Ankieta dla uczniów klas IV - VIII "Relacje w klasie"
 • Program wychowawczo - profilaktyczny dla uczniów klas IV - VIII "KOMPAS EDUKACYJNY II", prowadzony przez trenera z Fundacji Motywacja i Działanie
  sprawdź konspekt zajęć w dniach 2.X i 9.X
  czytaj więcej o Fundacji

wrzesień 2020

 • Ankieta dla uczniów klas V - VIII "Nauka zdalna - co, gdzie i jak zmienić? "
 • Ankieta dla rodziców "Bezpieczeństwo w szkole"