Strona główna | szkola

Kalendarz szkolny w roku szkolnym 2023/2024

termin zadanie
4 września 2023 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
7 września 2023 r. Zebranie z rodzicami / Zebranie z Radami Rodziców
do 14 września 2023 r. Zebranie z Radami Rodziców Przedszkola
20 września 2023 r. Dzień Przedszkolaka
25-29 września 2023 r. Uroczystości klasowe związane z Dniem Chłopaka
12-13 października 2023 r. Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
17 października 2023 r. Dzień Patrona. Pasowanie klas I
1 listopada 2023 r. Wszystkich Świętych
9-10 listopada 2023 r. Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości
11 listopada 2023 r. Narodowe Święto Niepodległości
24,27 listopada 2023 r. Światowy Dzień Pluszowego Misia
6 grudnia 2023 r. Mikołajki szkolne
grudzień 2023 r. Akcja charytatywna "Szlachetna Paczka"
7 grudnia 2023 r. Zebranie z rodzicami (powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów nauczania i o ocenie nagannej z zachowania za I semestr)
otwarte drzwi
14 grudnia 2023 r. Jasełka szkolne
18-22 grudnia 2023 r. Wigilie klasowe
23-31 grudnia 2023 r. Zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2024 r. Święto Trzech Króli
15-28 stycznia 2024 r. Ferie zimowe
styczeń 2024 r. Klasowe uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka
28 stycznia 2024 r. Zakończenie I semestru
luty 2024 r. Bal karnawałowy
22 lutego 2024 r. warsztatowe zebranie z rodzicami (podsumowanie I semestru)
4-8 marca 2024 r. Uroczystości klasowe związane z Dniem Kobiet
21 marca 2024 r. Pierwszy Dzień Wiosny
marzec 2024 r. Rekolekcje wielkopostne
28 marca - 2 kwietnia 2024 r. Wiosenna przerwa świąteczna
25 kwietnia 2024 r. Zebranie z rodzicami
29-30 kwietnia 2024 r. Szkolne obchody Święta Konstytucji Trzeciego Maja
1, 2, 3 maja 2024 r. Święto Pracy, Dzień Flagi, Święto Konstytucji Trzeciego Maja
14-16 maja 2024 r. Egzamin ósmoklasisty
16 maja 2024 r. Zebranie z rodzicami - powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych przedmiotów i o ocenie nagannej z zachowania za II semestr. Drzwi otwarte
20-24 maja 2024 r. Klasowe uroczystości związane z Dniem Matki
30 maja 2024 r. Boże Ciało
1 czerwca 2024 r. Festyn rodzinny na sportowo - Dzień Dziecka
20 czerwca 2024 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas 8
21 czerwca 2024 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r. Ferie letnie
Dni wolne od zajęć lekcyjnych
data dzień uwagi
02.11.2023 r. czwartek dzień wolny (po Wszystkich Świętych)
03.11.2023 r. piątek
02.01.2024 r. wtorek dzień wolny (po Nowym Roku)
02.05.2024 r. czwartek Dzień Flagi (weekend majowy)
14,15,16.05.2024 r. 3 dni Egzamin ósmoklasisty
31.05.2024 r. piątek dzień wolny (po Bożym Ciele)
Terminy zebrań z rodzicami
miesiąc forma termin
wrzesień zebranie z rodzicami 07.09.2023 r.
grudzień zebranie z rodzicami (powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów nauczania i o ocenie nagannej z zachowania za I semestr) otwarte drzwi 07.12.2023 r.
luty warsztatowe zebranie z rodzicami 22.02.2024 r.
kwiecień zebranie z rodzicami 25.04.2023 r.
maj zebranie z rodzicami, otwarte drzwi 16.05.2023 r.
Zadania związane z systemem oceniania w szkole
miesiąc forma dzień
wrzesień Zapoznanie uczniów i rodziców z przedmiotowymi systemami oceniania do 16.09.2023 r.
listopad Egzamin próbny 8-klasisty (Nowa Era) listopad 2023 r.
grudzień Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów nauczania i o ocenie nagannej z zachowania za I semestr 07.12.2023 r.
styczeń Wystawianie ocen semestralnych 03-10.01.2024 r.
styczeń Klasyfikacyjna rada pedagogiczna 11.01.2024 r.
luty Podsumowująca I semestr rada pedagogiczna 01.02.2024 r.
luty Egzamin próbny 8-klasisty (OKE) luty 2024 r.
maj Egzamin ósmoklasisty 14-16.05.2024 r.
maj Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych z przedmiotów nauczania i o ocenie nagannej z zachowania za II semestr 16.05.2024 r.
czerwiec Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych 03-07.06.2024 r.
czerwiec Wystawienie ocen końcoworocznych 10-14.06.2024 r.
czerwiec Klasyfikacyjna rada pedagogiczna 17.06.2024 r.
sierpień Egzaminy poprawkowe od 26.08.2024 r.