Strona główna | uks-keja

Składka członkowska

Opłacenie składek członkowskich w wysokości 300 PLN (możesz wspomóc Klub większą wpłatą) następuje jako prawidłowo opisana wpłata na niżej podane konto bankowe:
Nr konta: 74 9383 0007 4211 9786 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

Dane: Uczniowski Klub Sportowy "KEJA"
przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II
ul. Sąsiedzka 13A 72-605 Świnoujście
Tytułem: składka członkowska, imię i nazwisko uczestnika, okres, za który dokonywana jest opłata (rok 2024)
Termin opłacania składek: 30 czerwca 2024 rok. (można wpłacanie składki rozłożyć na raty)

Z żeglarskim pozdrowieniem!
Skarbnik